Υποβολή Προτάσεων για Κλινικά & Ειδικά Φροντιστήρια, Στρογγυλά Τραπέζια, Διαλέξεις

Στα πλαίσια του 9ου Πανελλήνιου και 8ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδος οι νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά, μπορούν να υποβάλουν πρόταση για κλινικά ή ειδικά φροντιστήρια, στρογγυλά τραπέζια και διαλέξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την πρότασή τους στέλνωντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@enne2016.gr. Η υποβολή της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα παρακάτω αναφερόμενα απαραίτητα στοιχεία.

 1. Θέμα.
 2. Συντονισμός: Πλήρη ονοματεπώνυμα, τίτλοι και προέλευση όλων των εμπλεκομένων, συντονιστών και ομιλητών.
 3. Διάρκεια.
 4. Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι.
 5. Πληθυσμός- στόχος.
 6. Αριθμός Συμμετεχόντων.
 7. Υλικοτεχνική υποδομή  που πιθανόν να χρειαστεί.
 8. Δήλωση ότι το υλικό που θα παρουσιαστεί πληροί τους κανόνες της δεοντολογίας που χαρακτηρίζει τη συγγραφή μελετών.
 1. Τίτλος – Θέμα.
 2. Συντονισμός: Πλήρη ονοματεπώνυμα, τίτλοι και προέλευση όλων των εμπλεκομένων, συντονιστών και ομιλητών.
 3. Ομιλητές.
 4. Τίτλοι κάθε ομιλητή.
 5. Διάρκεια.
 6. Δήλωση ότι το υλικό που θα παρουσιαστεί πληροί τους κανόνες της δεοντολογίας που χαρακτηρίζει τη συγγραφή μελετών.
 1. Τίτλος – Θέμα.
 2. Συντονισμός.
 3. Ομιλητής.
 4. Διάρκεια.