Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια, Ειδικά Φροντιστήρια – Πληροφορίες & Προεγγραφές

Στο πλαίσιο διοργάνωσης του 9ου Πανελληνίου και 8ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί πλήθος κλινικών φροντιστηρίων, σεμιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων, για τα οποία θα αναρτώνται σταδιακά σε αυτή τη σελίδα οι αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα, ενώ μετά την οριστική διαμόρφωση του τελικού προγράμματος του Συνεδρίου θα αναρτηθεί ο ακριβής χρόνος και χώρος πραγματοποίησής τους.

Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια και Ειδικά Φροντιστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους εγγεγραμένους Συνέδρους και γίνεται αποκλειστικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου ως εξής:

Για συγκεκριμένο αριθμό κλινικών φροντιστηρίων, σεμιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων θα γίνουν δεκτές προεγγραφές αποκλειστικά με υποβολή δήλωσης συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Το σύστημα προεγγραφών θα ενεργοποιείται σταδιακά για κάθε ένα από αυτά τα κλινικά φροντιστήρια , σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια, από την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου ενώ ο αριθμός και η θεματολογία των συγκεκριμένων κλινικών φροντιστηριών, σεμιναρίων και ειδικών φροντιστηρίων μέσω προεγγραφών θα εμπλουτίζεται επιπρόσθετα σταδιακά.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής σε αυτά είναι η προηγούμενη εγγραφή του συμμετέχοντος στο Συνέδριο.

Μόλις ολοκληρώνεται ο αριθμός συμμετεχόντων για κάθε κλινικό φροντιστήριο, σεμινάριο ή ειδικό φροντιστήριο, θα παύει αυτόματα να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσετε ηλεκτρονικά προεγγραφή.

Για τα κλινικά φροντιστήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12-Ε,13,14,15,16,17,20,21, σύμφωνα με τον κατάλογο που θα βρείτε παρακάτω σε αυτή τη σελίδα, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου σε ειδικό γραφείο της Γραμματείας που θα λειτουργεί στο χώρο του Συνεδρίου, στον 1ο όροφο.

 • Η εγγραφή στα Κλινικά Φροντιστήρια, Σεμινάρια & Ειδικά Φροντιστήρια γίνεται απαραίτητα αυτοπροσώπως.
 • Μετά το πέρας των Κλινικών Φροντιστηρίων, Σεμιναρίων & Ειδικών Φροντιστηρίων θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στα Κλινικά Φροντιστήρια με μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης από την ΕΝΕ (Ν. 3252/04, Ν. 4272/14).
 • Επειδή η ζήτηση κάθε χρόνο είναι αυξημένη, παρακαλούμε φροντίστε εγκαίρως για την εγγραφή σας.
 • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές στα κλινικά φροντιστήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια είναι στην περίπτωση που ο δηλών/ούσα συμμετοχή είναι Νοσηλευτής/τρια, να έχει τακτοποιήσει την εγγραφή του ως μέλος της ΕΝΕ και την ανανέωση της μέχρι σήμερα. 
 • Ο γενικός κατάλογος με τα κλινικά φροντιστήρια που θα πραγματοποιηθούν ενημερώνεται διαρκώς μετά την έγκρισή τους από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου και μέχρι την οριστική διαμόρφωση του τελικού προγράμματος, γι’ αυτό σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτή τη σελίδα ώστε να παραμένετε ενήμεροι για τις νέες προσθήκες και πληροφορίες.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα κλινικά φροντιστήρια για τα οποία ενεργοποιείται σταδιακά από την Πέμπτη 10 Μαρτίου το ηλεκτρονικό σύστημα προεγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

 • Κάνοντας κλικ στο σύμβολο + που βρίσκεται δεξιά στον τίτλο κάθε κλινικού φροντιστηρίου, σεμιναρίου ή ειδικού φροντιστηρίου στον παρακάτω κατάλογο βλέπετε τις αναλυτικές πληροφορίες για αυτό και το πλήκτρο Δήλωση Συμμετοχής με τον αύξοντα αριθμό του φροντιστηρίου ή σεμιναρίου.
 • Πατήστε το πλήκτρο και θα ανοίξει αναδυόμενο παράθυρο (pop-up) με τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής για το συγκεκριμένο κλινικό φροντιστήριο, σεμινάριο ή ειδικό φροντιστήριο.  Συμπληρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας. Στην περίπτωση που το αναδυόμενο παράθυρο δεν ανοίξει αυτό σημαίνει ότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός εγγραφών για το συγκεκριμένο κλινικό φροντιστήριο, σεμινάριο ή ειδικό φροντιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε επισκεφθείτε ξανά αυτή τη σελίδα για τυχόν συμπληρωματικές θέσεις που μπορεί να γίνουν διαθέσιμες σε μεταγενέστερο χρόνο ή επιλέξτε κάποιο άλλο κλινικό φροντιστήριο, σεμινάριο ή ειδικό φροντιστήριο.
 • Παρακαλούμε συμπληρώστε με προσοχή τη διεύθυνση email σας. Εκεί θα λάβετε την επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής σας. Σε περίπτωση που η διεύθυνση email που δηλώσετε δεν ισχύει η δήλωση συμμετοχής θα διαγράφεται αυτόματα.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση συμμετοχής σας στα κλινικά φροντιστήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια με προεγγραφές είναι η προηγούμενη εγγραφή του συμμετέχοντος στο Συνέδριο και στην περίπτωση που ο δηλών /ούσα συμμετοχή είναι Νοσηλευτής/τρια, να έχει τακτοποιήσει την εγγραφή του ως μέλος της ΕΝΕ και την ανανέωση της μέχρι σήμερα.
 • Η όλη διαδικασία προεγγραφών γίνεται αποκλειστικά με αυτόματη ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τα κλινικά φροντιστήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια και το χρόνο και χώρο διεξαγωγής τους θα αναρτώνται μόλις είναι διαθέσιμες.
 • Ο μέγιστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής σε κλινικά φροντιστήρια, σεμινάρια και ειδικά φροντιστήρια είναι μέχρι τρείς συνολικά ανά δηλώνοντα συμμετοχή. Σε περίπτωση που υποβληθούν παραπάνω από τρεις δηλώσεις συμμετοχής από τον ίδιο συμμετέχοντα στο Συνέδριο, θα διαγράφονται αυτόματα όλες οι δηλώσεις συμμετοχής του ίδιου προσώπου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16/5/2016: ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. 1
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην ενημέρωση των νοσηλευτών (ως γονείς), για τον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου. Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η αποσαφήνιση των διαδικτυακών ορολογιών, η ενημέρωση για τις μορφές των διαδικτυακών κινδύνων και την πρόληψη του εθισμού.

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 01

 2. 2
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Η χρήση της νοηματικής γλώσσας από τους νοσηλευτές – γέφυρα επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας για τους κωφούς & βαρήκοους ασθενείς – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των νοσηλευτών σε θέματα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των κωφών και βαρήκοων ατόμων στο χώρο του νοσοκομείου και της κοινότητας, έτσι ώστε να υπάρχει ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα τους. Στο τέλος του φροντιστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν διδαχθεί εισαγωγικές έννοιες καθημερινής επικοινωνίας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, συμπεριλαμβανόμενων και βασικών εξειδικευμένων όρων υγείας στην ΕΝΓ. Περαιτέρω θα έχουν ενημερωθεί σε θεωρητικό επίπεδο σε σχέση με την επικοινωνιακή κουλτούρα των κωφών ατόμων και τη λειτουργία των κοινοτήτων των κωφών ανά τον κόσμο.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 02

 3. 3
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Βιωματικό εργαστήρι διαχείρισης του συνδρόμου Ηθικής Παρενόχλησης στο χώρο εργασίας «Mobbing» – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο φροντιστήριο αυτό θα συμμετέχουν άτομα που εργάζονται σε επαγγέλματα υγείας και τα οποία καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν την ηθική παρενόχληση ή ψυχολογική τρομοκρατία που ασκείται από μία ομάδα συναδέλφων ή από έναν προϊστάμενο σε βάρος ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου προκειμένου να τον περιθωριοποιήσει και να του «σπάσει το ηθικό».. Ο σκοπός του φροντιστηρίου είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες παρέχοντας τους την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, βιώματα, καθώς και τρόπους διαχείρισης του Mobbing, που βιώνουν καθημερινά στο περιβάλλον εργασίας τους. Επιμέρους Στόχοι: Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση με το πέρας του φροντιστηρίου να προσδιορίζουν τις εκδηλώσεις του mobbing, τις φάσεις του, το προφίλ θύτη-θύματος, τους παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση mobbing στο xώρο εργασίας, τα αίτια εκδήλωσης του mobbing, τις απώλειες – επιπτώσεις.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 03

 4. 4
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διοικητικές πρακτικές νοσηλευτών στο υπολογιστικό σύννεφο – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός της παρουσίασης είναι να δώσει εργαλεία λογισμικού γενικού σκοπού στο cloud για όλες τις βασικές συνεργατικές δραστηριότητες για την ολοκλήρωση μιας συλλογικής διοικητικής ενέργειας – π.χ. Διοργάνωση μιας ημερίδας – (από κοινού δημιουργία κειμένων εργασίας, κατασκευή Διαδικτυακού τόπου για την προώθηση μιας δραστηριότητας, άμεση ανάδειξη απόψεων και παραγωγή αποφάσεων κ.α.) σε μια μονάδα υγείας. Η παρουσίαση υιοθετεί εφαρμογές στο cloud για (α) επιπλέον αποθηκευτικό χώρο (π.χ. Google drive, Onedrive, dropbox), (β) δημιουργία από κοινού κειμένων, πινάκων κ.λπ. (π.χ. Έγγραφα Google, Υπολογιστικά φύλλα Google), (γ) δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων (π.χ. google sites, wikispaces, wordpress), (δ) να χρονοπρογραμματίσουν δραστηριότητες (π.χ. doodle polls, google calendar) αλλά και (ε) να αξιολογήσουν την πορεία υλοποίησης δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιάσει (π.χ. google forms).
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 40 άτομα, χρήστες του διαδικτύου.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους δικό τους tablet ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης στο υπάρχον ασύρματο δίκτυο (wi-fi).
  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ένα λογαριασμό gmail.

  Δήλωση Συμμετοχής – 04

 5. 5
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κλινικούς νοσηλευτές – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορά στην δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κλινικούς νοσηλευτές με την χρήση αξιόπιστων επιστημονικών εργαλείων.
  Πληθυσμός στόχος: Κλινικοί νοσηλευτές, Προϊστάμενοι τμημάτων, Τομεάρχες και Διευθυντές Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 05

 6. 6
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ακρίβεια Παλμικού Οξύμετρου και συνήθη σφάλματα στην καθημερινή κλινική πρακτική – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 100 λεπτά
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η παλμική οξυμετρία χρησιμοποιείται ευρέως για την έγκαιρη αναγνώριση της υποξαιμίας, ωστόσο διεθνείς μελέτες αναφέρουν σημαντικά ελλείμματα γνώσης του προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία και τους περιορισμούς της, τα οποία μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην ασφάλεια των ασθενών. Στο τέλος αυτού του κλινικού φροντιστηρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: περιγράψουν τον τρόπο λειτουργίας του παλμικού οξυμέτρου,  τις δυνατότητές που δίνει στην καθημερινή κλινική πρακτική αλλά και  να αναγνωρίζουν την ακρίβεια και τα σφάλματα του παλμικού οξυμέτρου. Η χρήση μη επεμβατικών τεχνικών, όπως η παλμική οξυμετρία, παρέχει τη δυνατότητα για τη λήψη μετρήσεων και έγκαιρης διάγνωσης σε σχεδόν οποιαδήποτε κλινική κατάσταση.
  Πληθυσμός στόχος: Εργαζόμενοι Νοσηλευτές.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 40 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 06

 7. 7
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Εκπαίδευση Περιεγχειρητικών Νοσηλευτών για την αποφυγή Μυοσκελετικών Παθήσεων – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 100 λεπτά
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Οι περιεγχειρητικοί νοσηλευτές εκτίθενται σε ποικίλες ομάδες παραγόντων κινδύνου που συντελούν στην ανάπτυξη Μυοσκελετικών Παθήσεων. Διεθνείς μελέτες αναφέρουν σημαντικά ελλείμματα γνώσης προληπτικών μέτρων που να αντιμετωπίζουν τη συνολική καταπόνηση του σώματος και να εξασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Στο τέλος αυτού του κλινικού φροντιστηρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους παράγοντες κινδύνου, να διαμορφώσουν μια καλή αντίληψη ως προς την εργονομία και των ωφελειών της, να διατηρούν σωστή στάση σώματος κατά την εκτέλεση καθηκόντων όπως εργαλειοδοσία, μεταφορά και τακτοποίηση αποστειρωμένων δεμάτων, μετακίνηση και ανύψωση φορτίου. Η εκμάθηση τεχνικών για τη μείωση της φόρτισης του μυοσκελετικού συστήματος από τους περιεγχειρητικούς νοσηλευτές θα συνεισφέρει σημαντικά στην πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων.
  Πληθυσμός στόχος: Περιεγχειρητικοί νοσηλευτές.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 35 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 07

 8. 8
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Τραχειοβρογχική αναρρόφηση: επικαιροποίηση γνώσεων – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Ο σκοπός του προτεινόμενου κλινικού φροντιστηρίου είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευόμενων σχετικά με την τεχνική της τραχειοβρογχικής αναρρόφησης, σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Για τον σκοπό αυτόν τίθενται οι ακόλουθοι επιμέρους εκπαιδευτικοί στόχοι: Α) Τραχειοβρογχική αναρρόφηση ασθενή σε μηχανικό αερισμό Β) Τραχειοβρογική αναρρόφηση ασθενή με αυτόματη αναπνοή Γ) Ιδιαιτερότητες τραχειοβρογχικής αναρρόφησης σε παιδιά. Οι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν από ένα από τα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Μετά την εισαγωγική διάλεξη από τους συντονιστές και την προβολή εκπαιδευτικού βίντεο, οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε τρεις ομάδες και θα επιδοθούν σε κυκλική εναλλαγή δραστηριοτήτων υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών.
  Πληθυσμός στόχος: Νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα

  Δήλωση Συμμετοχής – 08

 9. 9
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Rotation νοσηλευτικού προσωπικού (goal-oriented job rotation): εργαλείο διοίκησης και ευκαιρία αλλαγής κουλτούρας στα νοσοκομεία – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Θα παρουσιασθούν σύγχρονα δεδομένα ερευνών και μοντέλα που αφορούν το rotation νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία. Το rotation, ως εργαλείο της διοίκησης, καλείται να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες-έκτακτες και μακροπρόθεσμες-στρατηγικές ανάγκες των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων. Συγκεκριμένα, απαιτείται σε κάθε Νοσοκομείο ανάπτυξη πλάνου rotation από τη Νοσηλευτική Διεύθυνση σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό, προκειμένου να:

  • Καλυφτούν επείγουσες και μη-προγραμματισμένες ανάγκες
  • Προγραμματιστεί το πλάνο εργασίας νέο-εισερχόμενων νοσηλευτών στο Νοσοκομείο
  • Αναπτυχθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του προσωπικού
  • Στελεχωθούν οι ειδικές μονάδες
  • Αναπτυχθούν νέες δεξιότητες και τεχνικές στα τμήματα στα οποία ήδη εργάζεται
  • Βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις συνολικά του προσωπικού του Νοσοκομείου γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε τμήματος
  • Καθορισθεί με σαφήνεια ο ρόλος του νοσηλευτή στη θέση εργασίας του. Ανασκοπώντας σύγχρονες μελέτες , το rotation που είναι προσανατολισμένο στο στόχο (goal-oriented job rotation), συντελεί στην εκπαίδευση των νοσηλευτών κατά την εργασία εντός του Νοσοκομείου (on the job training), αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ενεργοποίηση και την υπευθυνότητα, βοηθά στην επίτευξη των στόχων των τμημάτων, μειώνει τη συχνότητα του burn-out, ενθαρρύνει την κατανόηση του οράματος του Νοσοκομείου και προετοιμάζει στελέχη διοίκησης.

  Αφού παρουσιασθούν τα δεδομένα της βιβλιογραφίας, θα ακολουθήσει η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε βιωματικά σενάρια που θα δοθούν από τους εκπαιδευτές, προκειμένου την αλλαγή στάσης και κουλτούρας για το rotation ως εργαλείο διοίκησης, ώστε να είναι επωφελές και αποδοτικό για τον εργαζόμενο και το Νοσοκομείο.
  Πληθυσμός στόχος: Προϊστάμενοι και νοσηλευτές εργαζόμενοι σε νοσοκομεία.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

  Δήλωση Συμμετοχής – 09

 10. 10
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 4 – 5 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των νοσηλευτών στη Βασική Υποστήριξη της ζωής και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδισμού με βάσει τα εκπαιδευτικά πρότυπα διδασκαλίας και εκπαίδευσης ενηλίκων των διεθνών οργανισμών στις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Αναζωογόνηση. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ένα θύμα καρδιακής ανακοπής, να εκτελούν με σωστό τρόπο την κλήση εξειδικευμένης βοήθειας (ΕΚΑΒ), να παρέχουν θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης, να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή και να τοποθετούν ένα θύμα χωρίς αισθήσεις (με αναπνοή) σε θέση ανάνηψης.
  Πληθυσμός στόχος: Όλοι οι νοσηλευτές.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

  Δήλωση Συμμετοχής – 10

 11. 11
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Κατευθυντήριες οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης πτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 90 λεπτά
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το συγκεκριμένο Ειδικό Φροντιστήριο έχει ως σκοπό την παροχή πληροφόρησης και οδηγιών στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για τον τρόπο συγγραφή της διπλωματικής τουςεργασίας. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του, εστιάζονται στην υποβοήθηση των φοιτητών και στην αξιοποίηση της κριτικής τους σκέψης και της δημιουργικότητάς τους στη σύνθεση της μελέτης τους. Θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στην περιγραφική και στη συστηματική ανασκόπηση καθώς και στην ερευνητική εργασία (ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης) και θα επισημανθούν οι βασικές οδηγίες που συντελούν στη βέλτιστη παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.
  Πληθυσμός στόχος: Φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 50 άτομα
  Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας.

  Δήλωση Συμμετοχής – 11

 12. 12
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Ειδικό Βιωματικό Εργαστήριο Μουσικής Θεραπείας με Γκονγκ – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες για τη χρήση του μουσικού οργάνου γκονγκ ως υποστηρικτικό ψυχοθεραπευτικό μέσο και ως μέσο αντιμετώπισης του στρες, τις μέχρι τώρα εφαρμογές και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιείται, τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά η μουσική θεραπεία με γκονγκ, ιστορικά στοιχεία, φυσικές ιδιότητες του οργάνου και πως σχετίζονται με τη ψυχοδυναμική του επίδραση, τι είναι μια συνεδρία γκονγκ και εντέλει οι συμμετέχοντες να βιώσουν άμεσα αυτή την εμπειρία ώστε να αποκτήσουν ιδία άποψη.
  Πληθυσμός στόχος: Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.λπ.) και Φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γυναίκες με μεταλλικό ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ) και άτομα με λοιπά μεταλλικά εμφυτεύματα (εξαιρούνται τα οδοντικά εμφυτεύματα) καθώς και άτομα με βηματοδότη δε θα συμμετέχουν στο βιωματικό μέρος του εργαστηρίου.
  • Φέρετε μαζί σας για να φορέσετε πριν το βιωματικό μέρος του εργαστηρίου χαλαρή και άνετη ενδυμασία (π.χ. αθλητική φόρμα) και ζεστές κάλτσες, ένα μαντήλι για να σκεπάσετε τα μάτια σας αν το επιθυμείτε, μια ελαφριά κουβέρτα για να σκεπαστείτε, ένα μικρό μαξιλάρι για το κεφάλι.
  • Καλό είναι να μην έχετε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού ή αλκοόλ και να είστε καλά ενυδατωμένοι. Πιείτε νερό πριν. Αποφύγετε καφέ, τσιγάρο και κατά το δυνατόν λοιπές φαρμακευτικές και μη ουσίες που επιδρούν στο νευρικό σύστημα.
  • Καλό είναι να υπάρχει ένα διάστημα 2 ωρών από το προηγούμενό σας γεύμα.
  • Κινητά τηλέφωνα και τυχόν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να δημιουργήσουν απρόσμενους ήχους θα παραμένουν κλειστές.
  • Κοσμήματα, σκουλαρίκια και λοιπά ξένα κυρίως μεταλλικά αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα, καλό είναι να αφαιρούνται πριν.

  Δήλωση Συμμετοχής – 12

 13. 13
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Οξεοβασική Ισορροπία – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας είναι συχνές στην κλινική πράξη και επηρεάζουν σημαντικά τη νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών.
  O σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι η κατανόηση των υποκείμενων παθοφυσιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με την εμφάνιση των διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας και της σωστής αντιμετώπισή τους. Στο Εκπαιδευτικό φροντιστήριο, θα συζητηθούν οι διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών, θα επιχειρηθεί η μεθοδική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η σωστή διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπισή τους.
  Ειδικοί μαθησιακοί στόχοι είναι η μελέτη βασικών αρχών οξεοβασικής ισορροπίας, η ερμηνεία αερίων αίματος, η κατανόηση των παθολογικών καταστάσεων που συνοδεύονται με την διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας και των εξωγενών παραγόντων που μπορεί να συμβάλουν στην εμφάνισή της.
  Πληθυσμός στόχος: Όλοι οι επαγγελματίες υγείας.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 40 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 13

 14. 14
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Ψυχική Διαταραχή και Καθημερινότητα (Βιωματικό με τεχνικές Δραματοθεραπείας) – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στόχος του σεμιναρίου είναι να διερευνηθούν θέματα όπως: Τι είναι η «τρέλα»; Τι σημαίνει «τρελός»; Ποια η διαφορά και ποια τα όρια μεταξύ υγείας και διαταραχής; Πού και πώς συναντάμε την «τρέλα» στην καθημερινότητά μας και πώς καθημερινές στάσεις, συνήθειες και συμπεριφορές αλλοιώνουν την αντίληψη της πραγματικότητας και τη σχέση μας με τον κόσμο; Επίσης να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιείται η Δημιουργική Έκφραση σε ομάδες με στόχο: την εκπαίδευση, την πρόληψη – προαγωγή της υγείας, τη θεραπεία, την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων κ. α.
  Πληθυσμός στόχος: Όλοι οι Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας αλλά και Νοσηλευτές που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο. Ειδικοί Παιδαγωγοί, Σπουδαστές Νοσηλευτικής, Ιατρικής και μέλη οικογενειών που έχουν κάποιο μέλος που πάσχει από ψυχιατρική νόσος.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 14

 15. 15
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διαδικτυακή εκπαίδευση – συνεργατική μάθηση στη Νοσηλευτική – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 90 λεπτά
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στη διαδικτυακή εκπαίδευση συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι μέσω quizzes, discussion topics. Η συνεργατική μάθηση μέσω της διαδικτυακής εκπαίδευσης βοηθά τους συμμετέχοντες στην ανατροφοδότηση των γνώσεων και στην κατανόηση των θεμάτων συζήτησης.
  Πληθυσμός στόχος: Απευθύνεται σε φοιτητές Νοσηλευτικής αλλά και σε εργαζόμενους στο χώρο της υγείας καθώς και σε Νοσηλευτικά Στελέχη που έχουν την ευθύνη της εκπαίδευσης και της επικαιροποίησης των γνώσεων των κλινικών νοσηλευτών
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους δικό τους tablet, ή υπολογιστή ή κινητό smartphone.

  Δήλωση Συμμετοχής – 15

 16. 16
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Σύνδρομο Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου (ΣΑΑΥ): η αναγνώρισή του και η σημασία της στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η παρουσίαση του ΣΑΑΥ και της συμπτωματολογίας του, η σημασία των συμπτωμάτων αυτών και η επίπτωσή τους στην γενική υγεία του ατόμου, η αναγνώριση της πιθανής εγκατάστασης του συνδρόμου και η σημασία της για την εγκατάσταση και την πρόληψη άλλων χρόνιων νοσημάτων.
  Πληθυσμός στόχος: Επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την αναγνώριση του ΣΑΑΥ ώστε να συνδράμουν στην έγκαιρη αναγνώριση και θεραπεία του.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα

  Δήλωση Συμμετοχής – 16

 17. 17
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ανταλλαγή–Σχέση–Επικοινωνία (Βιωματικό:Αυτοσχεδιασμός-Εικαστικά) – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τρόπους που σχετίζονται με τους άλλους, (δυσκολίες, στερεότυπα και προβληματικές στάσεις – συμπεριφορές). Να ρισκάρουν να δοκιμάσουν νέους τρόπους επικοινωνίας και σχέσης. Να πειραματιστούν, μαθαίνοντας νέους ρόλου και να κατανοήσουν τους Άλλους. Να αναγνωρίσουν τυχόν δυσκολίες, να τις επεξεργαστούν, ακόμα και να τις ξεπεράσουν στην πράξη. Να δουν πως δουλεύονται ταυτόχρονα: Οι ρόλοι, η ιστορία, η κίνηση στο χώρο, ο συντονισμός στο χρόνο, ο ρυθμός και οι κατασκευές. Τους δίνεται η δυνατότητα αυτοέκφρασης, επιτρέποντας να «δοκιμάσουν» τα συναισθήματα προτού τα αποδεχτούν και τα κάνουν δικά τους. Δίνετε η δυνατότητα να είναι συγχρόνως σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, ηθοποιοί, θεατές και μέσα από την ασφαλή μη αμεσότητα που τους παρέχει η συγκεκριμένη δομή, μπορούν να κάνουν πρόβα για την πραγματική ζωή.
  Πληθυσμός στόχος: Όλοι οι Επαγγελματίες Υγείας, Παιδαγωγοί, Δάσκαλοι, Καθηγητές, Σπουδαστές Νοσηλευτικής, Ιατρικής και γενικά όποιος ενδιαφέρεται να γνωρίσει πτυχές του εαυτού του.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

  Δήλωση Συμμετοχής – 17

 18. 18
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Επεξεργασία πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικού στατιστικής ανάλυσης – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 4 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με το στατιστικό πρόγραμμα IBM® SPSS® Statistics και τις εφαρμογές του σε πραγματικά πρωτογενή ερευνητικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διαδικασία της ορθής καταχώρησης δεδομένων, τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, την κατανόηση της σχέσης μεταξύ ποσοτικών και μεταξύ ποιοτικών μεταβλητών και την επιλογή της κατάλληλης στατιστικής μεθόδου. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να «πειραματιστούν» και να αναλύσουν αληθινά ερευνητικά δεδομένα, όπως και θα κληθούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Στο τέλος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μίας στατιστικής ανάλυσης.
  Πληθυσμός- στόχος: Νοσηλευτές, ανεξαρτήτως ειδίκευσης, με ενδιαφέρον για την έρευνα.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Για τη συμμετοχή στο ειδικό φροντιστήριο «Επεξεργασία πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικού στατιστικής ανάλυσης» θα πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και απαραίτητα μαζί τους προσωπικό φορητό υπολογιστή με φορτιστή και δυνατότητα σύνδεσης στο υπάρχον ασύρματο δίκτυο (wi-fi) και ήδη εγκατεστημένο το λογισμικό IBM® SPSS® Statistics (επιθυμητή έκδοση 20 και νεώτερη). Όσοι δεν το έχουν, μπορούν να κατεβάσουν πριν το φροντιστήριο την δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που έχει διάρκεια 14 ημέρες.
  • Όσοι δηλώνουν συμμετοχή λαμβάνουν πρώτο επιβεβαιωτικό μήνυμα της παραλαβής της δήλωσης συμμετοχής τους και σε δεύτερο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των δηλώσεων συμμετοχής λαμβάνουν δεύτερο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκριση της συμμετοχής τους καθώς και συνημμένο ψηφιακό υλικό που περιλαμβάνει  το σύνδεσμο για τη δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού IBM® SPSS® Statistics και αρχεία στατιστικών βάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στις εργαστηριακές ασκήσεις.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεχθέντες για συμμετοχή δεν μπορέσει να συμμετάσχει, δεσμεύεται ότι θα επικοινωνήσει το συντομότερο για να αποδεσμευτεί η θέση για άλλο υποψήφιο.
  • Η προθεσμία για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε αυτό το κλινικό φροντιστήριο είναι μέχρι την Κυριακή 24 Απριλίου 2016. Στην περίπτωση που ο αριθμός συμμετεχόντων συμπληρωθεί νωρίτερα, η φόρμα δήλωσης συμμετοχής θα κλείσει αυτόματα.

   

 19. 19
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – 10+1 τρόποι για να αναπτύξετε ή να βελτιώσετε τις ικανότητές σας ως Κριτές σε ένα Επιστημονικό Περιοδικό – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η εκπαίδευση των κριτών ή υποψήφιων κριτών, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν με κριτική σκέψη και βάσει σαφώς διατυπωμένων κριτηρίων, επιστημονικά άρθρα που υποβάλλονται για δημοσίευση, τόσο στο περιοδικό ΕΠΝΕ, όσο και σε άλλα ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά.
  Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη ροή και τις διαδικασίες διαχείρισης ενός επιστημονικού άρθρου σε όλες τις φάσεις υποβολής του έως την τελική δημοσίευση. Θα πειραματιστούν με λίστες ελέγχου και θα ασκηθούν μέσα από πρακτικά παραδείγματα, ώστε να αντιλαμβάνονται συνήθη λάθη και παραλείψεις των υποψήφιων συγγραφέων. Επίσης, θα διδαχθούν στο πώς να αποφεύγουν μεροληψίες και σφάλματα και πώς να διατυπώνουν τα σχόλιά τους με εποικοδομητικό τρόπο, με στόχο να βοηθούν και να παρακινούν τους υποψήφιους συγγραφείς στη βελτίωση του άρθρου τους.
  Πληθυσμός στόχος: 1η ομάδα: Κριτές του Περιοδικού ΕΠΝΕ, 2η ομάδα: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, κάτοχοι MSc, με τουλάχιστον μία (ελληνική ή ξενόγλωσση) δημοσίευση.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Όσοι δηλώνουν συμμετοχή θα πρέπει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους να υποβάλλουν απαραίτητα συνημμένο σύντομο ειδικό βιογραφικό σημείωμα σε συμπληρωμένο υπόδειγμα αρχείου doc που βρίσκεται εδώ. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την οριστική επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο ειδικό φροντιστήριο με δεύτερο ειδικό ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας.

   

 20. 20
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Πώς να αναζητήσετε, αρχειοθετήσετε και διαχειριστείτε τη βιβλιογραφία σας με τον ευκολότερο, ταχύτερο και δωρεάν τρόπο – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις δυνατότητες και να χρησιμοποιούν το λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφίας ανοικτού κώδικα Mendeley, ώστε να μπορούν να βρίσκουν γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά τη σχετική βιβλιογραφία. Επιπλέον θα είναι σε θέση να συντάσσουν και να τροποποιούν αυτοματοποιημένα τη βιβλιογραφία σε μία επιστημονική εργασία, ενώ παράλληλα να δημιουργούν ερευνητικά δίκτυα κοινού βιβλιογραφικού ενδιαφέροντος.
  Πληθυσμός στόχος: Νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας με ερευνητικά ενδιαφέροντα και συγγραφική δραστηριότητα σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό και μετα-διδακτορικό επίπεδο.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους δικό τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης στο υπάρχον ασύρματο δίκτυο (wi-fi) και να κατέχουν την βασική εξοικείωση με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε επίπεδο πλοήγησης στο διαδίκτυο και χρήσης βασικών εφαρμογών γραφείου.

  Δήλωση Συμμετοχής – 20

 21. 21
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Αξιολόγηση υπαλλήλων και κρίσεις σε θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο Τομέα. Τελευταίες εξελίξεις – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 90 λεπτά
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του ειδικού φροντιστηρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τη νέα νομοθεσία όσον αφορά την αξιολόγηση των υπαλλήλων και προϊσταμένων, τη στοχοθεσία που θα κληθούν να θέσουν και να υλοποιήσουν και τη διαδικασία για την επιλογή ενός υπαλλήλου σε θέση ευθύνης.
  Πληθυσμός στόχος: Νοσηλευτές σε θέση ευθύνης και μη.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 50 άτομα.

   

 22.  

 1. Ειδικό Βιωματικό Εργαστήριο Μουσικής Θεραπείας με Γκονγκ – Πέμπτη 19/05/2016, Αίθουσα VOYAGER A’, 15:00-17:00 – ΟΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες για τη χρήση του μουσικού οργάνου γκονγκ ως υποστηρικτικό ψυχοθεραπευτικό μέσο και ως μέσο αντιμετώπισης του στρες, τις μέχρι τώρα εφαρμογές και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιείται, τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά η μουσική θεραπεία με γκονγκ, ιστορικά στοιχεία, φυσικές ιδιότητες του οργάνου και πως σχετίζονται με τη ψυχοδυναμική του επίδραση, τι είναι μια συνεδρία γκονγκ και εντέλει οι συμμετέχοντες να βιώσουν άμεσα αυτή την εμπειρία ώστε να αποκτήσουν ιδία άποψη.
  Πληθυσμός στόχος: Επαγγελματίες Υγείας (Νοσηλευτές, Ιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί κ.λπ.) και Φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας.
  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γυναίκες με μεταλλικό ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ) και άτομα με λοιπά μεταλλικά εμφυτεύματα (εξαιρούνται τα οδοντικά εμφυτεύματα) καθώς και άτομα με βηματοδότη δε θα συμμετέχουν στο βιωματικό μέρος του εργαστηρίου.
  • Φέρετε μαζί σας για να φορέσετε πριν το βιωματικό μέρος του εργαστηρίου χαλαρή και άνετη ενδυμασία (π.χ. αθλητική φόρμα) και ζεστές κάλτσες, ένα μαντήλι για να σκεπάσετε τα μάτια σας αν το επιθυμείτε, μια ελαφριά κουβέρτα για να σκεπαστείτε, ένα μικρό μαξιλάρι για το κεφάλι.
  • Καλό είναι να μην έχετε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού ή αλκοόλ και να είστε καλά ενυδατωμένοι. Πιείτε νερό πριν. Αποφύγετε καφέ, τσιγάρο και κατά το δυνατόν λοιπές φαρμακευτικές και μη ουσίες που επιδρούν στο νευρικό σύστημα.
  • Καλό είναι να υπάρχει ένα διάστημα 2 ωρών από το προηγούμενό σας γεύμα.
  • Κινητά τηλέφωνα και τυχόν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να δημιουργήσουν απρόσμενους ήχους θα παραμένουν κλειστές.
  • Κοσμήματα, σκουλαρίκια και λοιπά ξένα κυρίως μεταλλικά αντικείμενα που έρχονται σε άμεση επαφή με το σώμα, καλό είναι να αφαιρούνται πριν.